YesPoland.pl

YesPoland.pl jest kampanią promującą unikatowe i wyjątkowe dziedzictwo kulturowe Polski za granicą, która ma na celu zwiększenie udziału Polonii z Wielkiej Brytanii i Polaków z Litwy w wyjazdach wypoczynkowych do kraju. Nasze działania skierowane są do trzech grup wiekowych – młodzieży szkolnej i studentów, trzydziesto- i czterdziestolatków oraz pokolenia X. Chcemy przedstawić taką ofertę, która będzie odpowiadać ich indywidualnym preferencjom, ale jednocześnie sprawi, że podzielą się własnym doświadczeniem w swoich środowiskach w miejscu zamieszkania. Dlatego zachęcamy do:

1. odwiedzenia strony https://yespoland.pl/
oraz
2. zapoznania się z materiałami publikowanymi w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/251892541685274/posts/2627550114119493 i

https://www.facebook.com/251892541685274/posts/2633155913558913